הודעה למשיטים 0422022 - רישיון הפעלת תחנות לכלי שייט מסחריים לנהיגה עצמית ריענון