הודעה למשיטים 0112023- עדכון בנוגע לאזהרת ניווט מגדלור עכו