שינויים בפעילות האגף לכלי שייט קטנים ומשיטים עקב תחלואת הקורונה