EN

חיפוש

כניסה למרינה בגלי חוף

צילום- ניסים עתון

רבות נכתב ונאמר על הפלגה בגלי חוף. אופנועי הים אוהבים להפליג בגלי חוף אלו, הקפיצות תמיד יותר גבוהות ויותר מרשימות. בעלי היאכטות לא אוהבים גלי חוף. החשש הגדול הוא צמיד מה יקרה "אם" בדיוק בפתח המרינה יכבה המנוע? נתפוס גל ונגלוש לחוף? וכו'

ביום אביב שמשי תפס הצלם ניסים עתון יאכטה נכנסת למרינת הרצליה בגלי חוף. מצאנו לנכון לחדד מספר נקודות חשובות:
 
– הפלג תמיד צמוד ככל הניתן אך במרחק בטוח מקצה שובר הגלים. מיד לאחר מעבר שובר הגלים פנה לתוך המרינה, כך תהיה זמן קצר מאוד עם דופן לגלים.
–  ודא לפני הכניסה כי היאכטה סגורה ואטומה היטב. גל עלול להישבר על ירכתי היאכטה ולהציף אותה. התמרון של היאכטה לא יהיה אותו הדבר כאשר היא מוצפת ואתה עלול למצוא את עצמך ללא יכולת תמרון.
– לפני הכניסה למרינה למד את משטר הגלים. ישנה מחזוריות בעוצמתם ובעוצמתם (התקפות). מצא את פרק הזמן בו אין התקפת גלי ונצל אותו לכניסה.
– זכור כי כאשר אתה גולש על גל הירכתיים מתרוממות ולוח ההגה והציר עלולים לצאת מהמים. הדבר מפחית כמובן את יכולת התמרון. מומלץ להפליג בזוית קהה לגלים בעת הכניסה ולא במקביל.
– זכור תמיד – לכל סערה יש מוצאי סערה. במידה ואינך מרגיש בטוח להיכנס למרינה הפלג ללב ים והמתן עד שוך הסערה. אופציה נוספת היא להפליג למקום מסתור ולהטיל עוגן.
– מידה ולכלי השיט יש מנוע חיצון, מומלץ לודא כי אמצעי ההנעה החלופי, מפרש או מנוע קטן נוסף מוכנים לפעולה. בנוסף ודא כי אנשי הצות יודעים לתפעל את מערכת העגינה למקרה חירום בו מערכת ההנעה תשבות.
דילוג לתוכן