EN

חיפוש

מדור משפטי- תקנות בטיחות להשטת אופנוע ים

עו"ד אורי צחורי

תהליך הסמכת משיט אופנוע ים קצר וממצה. לאחר מספר פגישות מתקיים מבחן ומקבל הרישיון כשיר מבחינת המדינה להשיט אופנוע ים וכן לקחת איתו נוסעים. במסגרת ההכשרה לומד החניך מהן הוראות הבטיחות הרלוונטיות לאופנוע ים ומיד אח"כ שוכח את רובן.

יתרה מזאת, רישיון השיט מתחדש באופן אוטומטי ואין חובת ריענון, כך שתקנות חדשות ו\או מעודכנות לא מגיעות לידיעת המשיט ולצערי הוא מתוודע לקיומן רק אם, חו"ח, תארע תאונה. אז, בדיעבד, יתברר לו כי למרות שהוא מוחזק כיודע את הוראות החוק הרלוונטיות, בפועל אין לו מושג.
הפעם נעבור על הוראות החוק הרלוונטיות ולצדן הערותי לגבי כל תקנה ותקנה:
26ז.     (א)  לא ישיט אדם אופנוע ים באגמים, בנהרות ובשאר מקומות הראויים לשיט, בין שהם טבעיים ובין שהם מלאכותיים, למעט במפרץ אילת, בים התיכון, בים המלח ובימת כנרת.    
תקנה זו נכתבה, לדעתי, בעקבות הפלגות פרועות של אופנועי-ים בנחל הירקון, שסיכנו שייטי קייקים ו"סקיפ".
 
26ט1.  לפני תחילת ההפלגה באופנוע ים, משיט אופנוע ים יתדרך את הנוסעים באופנוע הים לגבי כל אחד מהמפורטים להלן, ויוודא כי התקיימו בנוסעים התנאים הקבועים בתקנה 26ט2(א):
(1)  מהות פעולת השיט של אופנוע הים;   נוסע בפעם הראשונה חייב להיות מתודרך ולהבין שאין מדובר בכלי תחבורה אלא כלי ספורטיבי שמיטלטל וקופץ בים ועלול להתהפך ואי-קיום הוראות הבטיחות עלול לגרום לפציעתו.
(2)  הסכנות הצפויות לנוסעים עקב השיט באופנוע הים או במהלכו והדרכים להימנע מהן או להתמודד עמן, ובפרט לגבי מצבים כמפורט להלן:
(א)   התהפכות אופנוע הים;  קרו מקרים שבעת התהפכות חבט הנוסע את רגלו בגוף האופנוע. לכן חשוב להדגיש לזרוק עצמך רחוק ולא לנסות להשאר על האופנוע. 
(ב)   נפילה למים מאופנוע הים;    בתי משפט  קבעו בעבר כי נפילה מאופנוע ים לכשעצמה אינה ראייה לקיום רשלנות המשיט, מכיוון שזה אופי השיט בו. כדי ליצור חבות – יש להוכיח  השטה רשלנית, כמו מהירות שאינה תואמת את תנאי הים, קפיצות מכוונות, ביצוע "צלחות" וכו'.
(ג)    אחיזה נכונה ובטוחה כנגד נפילה; 
(ד)   המשמעויות והסכנות של האצה פתאומית של אופנוע הים וניתורו על הגלים, והדרך להתגבר על סכנות כאמור;    הרבה תאונות החלו בנפילה לאחור עקב האצה. במצב כזה הנוסע נופל עם רגליים פתוחות ורק מקרה הוא אם זרם הגיט פוגע בו או לא.
(ה)   חובתו של הנוסע על אופנוע הים, במהלך כל זמן ההפלגה על אופנוע הים, להיות חגור בחגורת בטיחות ולבוש במכנסי מגן, לפי תקנה 26ט2(א).    מכנסי מגן זה פתרון שמצא רספ"ן לאחר מספר רב של מקרים מהם נוסע נפל לאחור וזרם הגיט נכנס בברוטליות לנקביו וקרע אותם קרע. במקרים הקשים מדובר באובדן מוחלט של שליטה בסוגר, המשבש לחלוטין מהלך חייו של אדם.
מיום 26.7.2012
תק' תשע"ב-2012
ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1472
הוספת תקנה 26ט1
26ט2.  (א)  משיט אופנוע ים והנוסעים בו יהיו –
(1)   חגורים בחגורות הצלה מותאמות במידתן ומהודקות לגוף;     יש לקחת בחשבון כי בעת התהפכות ו/או נפילה הנוסע או המשיט יחבלו ויאבדו הכרה. החגורה אמורה להציפם ישר ועם הראש מעל המים, גם במצב של עלפון.
 (2)  לבושים במכנסי מגן אשר יש בהם כדי להגן מפני פגיעות; מכנסי המגן צריך שיהיו מבד עבה, גמיש ואטום למים ושיכסו את חלקו התחתון של גוף הלובש מן הברכיים עד המותניים לפחות, בדומה למכנסי חליפת גלישה או צלילה. איפיון מכנס המגן נובע מהסכנה הגדולה שבזרם הסילון. אופנוע כבד מוציא זרם סילון שיקרע בגד רחצה רגיל.
                 (ב)   משיט אופנוע ים יזהיר את כל הנוסעים בו לפני האצה או ניתור על גלים, כי עליהם לשפר את אחיזתם. יש להסביר היכן לאחוז וכן לתדרך שבעת הפלגה מול גלים יש להתרומם מהמושב יחד עם המשיט. כמו כן, יש להסביר שאם הנוסע כבר בדרכו למים – שישחרר את האחיזה במשיט כדי לא להפילו וירחיק עצמו מגוף האופנוע.
68א.  (א)  על השיט במפרץ אילת יחולו, נוסף על האמור בתקנות אלה, הוראות כמפורט להלן:
         (ב)  אופנוע ים בתחום של 1,000 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף הצפוני,
                  באילת נוצרה בעית צפיפות של כלי שיט. היו כמה אירועים בהם אופנועי ים התנגשו בסירות הגוררות אבובים\בננות, לכן הוחלט להרחיק את האופנועים מהחוף הצפוני, ממנו יוצאת רוב פעילות הספורט הימי.
דילוג לתוכן