EN

Search

מדור משפטי גליון 8

עו״ד אורי צחורי

תעלומת הטבעתה של יאכטה - סוף פרשה מכחול 6. שריפה באונית הקזינו מונטנה 1. חקיקה חדשה - נהיגה באופנועי ים.

בגליון מס’ 6 הצגתי בפניכם את תעלומת הטבעתה של יאכטה שהוצאה ממרינה הרצליה וטובעה, לאחר שפורקו ממנה מרבית פרטי הציוד הנייד.
להזכירכם, המבטחים טענו כי נסיבות המקרה מצביעות על הטבעה עצמית ודחו את התביעה.
ביום 21.5.01 ניתן ע"י כב’ השופט צבי גורפינקל פסק דין הדוחה את התביעה ומקבל את עמדת המבטחים. בפסק הדין נאמר, בין השאר: "בפסיקה נקבע, כי הנטל להוכיח כי ידו של המבוטח לא היתה קשורה במקרה הביטוח הוא על המבוטח".
זאת לדעת, ביטוח ימי אינו ביטוח "כל הסיכונים" אלא ביטוח לסיכונים מסוימים ועל המבוטח מוטל הנטל להוכיח כי הנזק ארע כתוצאה מאחד הסיכונים המכוסים. כלומר, כאשר טוען מבוטח כי ספינתו נגנבה – עליו ההוכחה כי היא אכן נגנבה בידי זרים. ביהמ"ש פסק כי העובדות שהתגלו, השאלות שנותרו ללא מענה ברור, נדירותו ואי-סבירותו של האירוע, מובילות אותו למסקנה כי התובע לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח את קרות אירוע הגניבה ולכן דחה את התביעה.
נגד התובע נפסקו הוצאות לטובת המבטחים בסך 14,000 ש"ח.
מסקנה:
חברת ביטוח אינה "כספומט". אם מתעורר בליבה חשד – יש בידה היכולת לברר את הענין עד תום ואף לשכנע את ביהמ"ש בצדקת חשדותיה. במקרה כזה, לא זו בלבד שהמבוטח לא יקבל דבר, אלא שהוא יחויב בהוצאות חברת הביטוח, זאת בנוסף להוצאותיו בניהול המשפט כמו שכ"ט עו"ד, אגרה, הוצאות שמאי, תשלומי עדים וכו’. במקרים קיצוניים יתכנו גם אספקטים פליליים.
 
שריפה באנית קזינו "מונטנה – 1"
ביום 5.8.98 פרצה שריפה באנית הקזינו "מונטנה – 1" בעת עגינתה בנמל אילת. האש החלה מבדל סיגריה שכובה לתוך סל ניירות במשרד האנייה והתפשטה לכוון אולם המשחקים. צוות האנייה החל מידית בהערכות לפעולות כבוי.
בינתיים, הוזעקו למקום כבאיות עיריית אילת ומשטרה. משהגיעו מכבי האש, הורתה המשטרה לצוות האנייה להפסיק את פעולות הכבוי ולרדת מהאנייה. כבוי הספינה בוצע ע"י מכבי האש מבחוץ בלבד, בלי חדירה למדורי הספינה. הכבוי בוצע באמצעות תותח מים וזרנוקים.
חברת הביטוח שילמה את תגמולי הביטוח לבעלי האנייה והגישה תביעת שיבוב נגד מכבי האש וכנגד רשות הנמלים.
טענת המבטחת היא, כי עקב מחלוקת סטטוטורית בין כבוי-אש לבין רשות הנמלים וחלוקת סמכויות לא ברורה ביניהן, נמנעו מכבי האש מלעלות על האנייה והסתפקו בכבוי מבחוץ. עקב כך, נגרמו נזקים כבדים לציוד ולרהוט ע"י זרנוקי המים. זאת במקום שהכבוי יהיה נקודתי מתוך המדור ואז נזקי הכבוי מזעריים. התביעה מתבררת בימים אלו בבימ"ש השלום באילת.
מקרה זה מצטרף לארוע דומה נוסף, עליו דווח "כחול" בגליון מס. 4. בארוע זה נשרפה ביוני 2000 היאכטה "פיראט" במרינה אילת. גם אז הגיעו כבאי אילת עם הוראה חד-משמעית שלא לעלות על היאכטה הבוערת והיא נשרפה כליל.
 

חקיקה חדשה – נהיגה באופנוע ים
בימים אלו תוקנה תקנה 3(ג) לתקנות הספנות (ימאות) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"א -1998 אשר אפשרה לכל אדם שהוא בן שש-עשרה שנה ומעלה להשיט כלי שיט כל עוד נמצא בו אדם נוסף שהוא בעל תעודת משיט תקפה. התיקון הוציא מתחולת התקנה השטת אופנוע-ים.
בהודעה לימאים 116/2001, המסבירה את התיקון בחקיקה הנ"ל, נאמר:
משיט אופנוע הים הוא מי שהוסמך ובידו השליטה המלאה על אופנוע-הים ויושב או עומד במקום הקרוב ביותר למוט ההגוי ולא קימת הגבלה או הפרעה, של מתקן, או אדם העומד לפני המשיט.

התוצאה היא כי אין יותר אפשרות חוקית לשבת מאחורי נוסע ולהדריכו בהשטת אופנוע הים. על המשיט לשבת מלפנים והנוסע מאחור. באותה הזדמנות, תיזכר משרד התחבורה את משיטי אופנועי הים בהוראתו מ- 6/97 על פיה חל איסור להשטת אופנוע ים במקווי-מים כלשהם למעט הכנרת, ים תיכון וים סוף.
כמו-כן נאמר בהודעה כי התרחקות מן החוף תהיה בניצב עד מרחק של 300 מטר במהירות של עד 5 קשר! מכאן, שקפיצות מול גלי-חוף אינן חוקיות!

דילוג לתוכן