אכיפת "מס העשירים"

עו"ד אורי צחורי

אכיפתו של "מס העשירים" אפיינה את שנת 2017 והמאבק באכיפתו טרם הסתיים. הפעם ריכזתי מידע ממקורות שונים כדי לתת לכם תמונת מצב עדכנית של זירות המאבק השונות בהיטל לא צודק זה.

 

מראשית השנה החלו מרבית בעלי היאכטות לקבל דרישות לתשלום מס קנייה, גם כאשר מדובר על יאכטות שנרכשו 10 ו-15 שנה קודם לכן. הבסיס לחיוב הוא החוק שנכנס לתוקפו באוגוסט 2014 – למשך ארבע שנים – במסגרתו הוטלו מסים על מוצרי יוקרה, ובהם טרקטורונים ורכבי שטח, פרוות, ריהוט עתיק, יאכטות, אופנועי-ים, מטוסים ועוד. על יבוא יאכטות ומטוסים פרטיים לארץ הוטל מס קנייה בשיעור 15%. ואולם, עד לאחרונה, אלה המחזיקים בכלי השיט מעל 5 שנים, לא קיבלו דרישה לתשלום המס. דווקא לקראת מועד תפוגת תוקפו של "מס העשירים", שנחקק כאמור לתקופה קצובה של ארבע שנים ותוקפו עתיד לפוג בסוף השנה, השתנה מצבם של בעלי היאכטות, ואלו החלו לקבל דרישות לתשלום מס הקנייה עם כניסתם לארץ. מטבע הדברים, הדרישה החדשה פתחה פתח למחלוקת בין בעלי היאכטות הישראלים לרשות המסים. בסיס המחלוקת המרכזי נוגע בשאלה אם היאכטה יובאה לישראל או לא, ומתי זה קרה.

יצוין, כי יאכטה הנושאת דגל זר (שרשומה במדינה זרה) יכולה לשהות בישראל כאורחת לתקופה של שלושה חודשים, ובתקופה זו היא לא חייבת בתשלום מסים כלשהם בישראל. אולם אם היאכטה שוהה בישראל מעבר לתקופה זאת, היא נחשבת ליאכטה שיובאה לארץ. על יבוא יאכטות לישראל חל מכס של 32% – המורכב מ-15% מס קנייה ו-17% מע"מ. חלק נכבד מהיאכטות העוגנות בישראל רשומות על-שם חברות זרות. לאחרונה, החלה רשות המסים לאכוף את מגבלת הזמן, ולשלוח שומות לבעלי יאכטות העוגנות בישראל פרקי זמן ממושכים. 
על בעלי יאכטות "ישנות" הוטלו גם קנסות פיגורים, ריביות והפרשי הצמדה בגין אי תשלום מס הקנייה, וזאת חרף העובדה שהמס לא נגבה על ידי רשות המסים בשנות מס קודמות. לטענת בעלי היאכטות, מדובר באכיפה בררנית, רטרואקטיבית ולא הוגנת.
כל כניסה של יאכטה לארץ מחייבת לקבל את אישור המכס. לאחרונה החלה הרשות לבדוק בעת יציאת היאכטות מהארץ, למי היה אישור כזה. בין היתר התברר, שחלק מהיאכטות נכנסו לארץ לפני שנה ומעלה, וכן כי הגם שהיאכטות רשומות על-שם חברה זרה, החברה עצמה בבעלות ישראלים ועל כן מדובר ביאכטות שצריכות לשלם את מסי היבוא. 
הליך האכיפה – הכולל דרישה לאישור של הרשות בכל יציאה וכניסה של יאכטה לארץ – היה גם הבסיס לבקשה לאישור ניהול תביעה ייצוגית, שהגישו מועדון היאכטות מסחרי ומספר בעלי יאכטות נגד רשות הספנות והנמלים, רשות המסים ומשרד התעשייה. התובעים דרשו, כי יבוטלו הליכי הגבייה הפסיביים לשם גביית המע"מ ומס הקנייה בגין כלי-שיט קטנים. כמו כן נעשתה פנייה לבג"ץ על בסיס השאלה האם רשות המסים מוסמכת להטיל מס קנייה, לרבות על יאכטה שנרכשה שנים לאחור. בין היתר, העותרים מעלים טענות בדבר התיישנות החיובים, ובקשה להורות למדינה לקבוע מדיניות אכיפה מסודרת, והצהרה כי הצו המטיל מס קנייה על כלי-שייט ועל אופנועי-ים – בטל ומבוטל. 
"הפורום לקידום השייט בישראל" נקט גישה שונה  וגיבש חזית רחבה של גורמים משמעותיים בקהילת השיט בארץ ויחד עם מנהלי המרינות שנפגעו מבריחת יאכטות. הפורום פנה אל הנהלת רשות המיסים והצביע בפני רשות המיסים על הבעיות בהטלת המס כפי שהוטל וכן באכיפתו, הוצג קיפוח והנזק הגדול שנגרם לציבור השייטים ולעוסקים בתחום וכן הוצגו נתונים רלבנטיים ממדינות אחרות והוגשו הצעות לפתרונות לרשות המיסים.  בין השאר, הוצעה הצעה להפוך את מס הקנייה למס מדורג, אשר יחול על יאכטות יוקרה /מגה יאכטות ולא על היאכטונר הממוצע ולגבי פטור ממס לתיירים המגיעים לישראל עם סירותיהם לתקופה קצובה. תשובת הרשות טרם התקבלה.
במקביל, קבוצה של בעלי יאכטות מסחריות הגישה לרשות המסים השגה על חיובם ב"מס העשירים". לטענת בעלי היאכטות, היאכטות נרכשו לצרכים מסחריים, הפעלת עסקים בתחום השייט והספורט הימי, ולא לשימוש פרטי – ועל כן "מס העשירים" לא אמור לחול עליהן. 
בעלי היאכטות הללו טוענים כי "מס העשירים" התכוון ללכוד ברשתו בעלי יאכטות שנרכשו לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי עסקי. בעלי היאכטות המשיגים פועלים בתחום השיט הימי ועוסקים בין היתר בלימודי שיט בכל הרמות, השכרת כלי שיט, העברת קורס סקיפרים, קורסי משיטי יאכטות וכן מציעים פעילויות למשיטי יאכטות ולציבור בכלל, ובהן הפלגות ומסיבות סיפון. מס העשירים, נטען, לא מכוון לבעלי עסקים אלה. 
ברור כי כוונת המס היתה ללכוד ברשתו את אותם מוצרי יוקרה המשמשים את בעליהם לצורכי הנאה ולשימוש פרטי ולא אלה שנרכשו לשימוש מסחרי.
לטענת בעלי היאכטות המפעילים באמצעותן את עסקיהם, המחוקק היה מודע לנזק שיכול להיגרם לבעלי עסקים המשתמשים ב"מוצרי יוקרה" לשם עסקם המסחרי, ולא להנאתם הפרטית. לטענתם, גם במקרה של רכישת יאכטות לצורכי פעילות עסקית שוטפת, אין המדובר במוצר יוקרה כלל, אלא במלאי עסקי. ועל כן, אין לחייב את בעלי היאכטות במס הקנייה. בשורה התחתונה, טוענים בעלי היאכטות, רכוש "יוקרה" שנרכש לשימוש עסקי-מסחרי פטור ממס קנייה.

לסיכום: כנראה ש"מס העשירים" יעסיק את קהיליית השיט עוד חדשים ארוכים.