בית משפט זיכה משיט שקיבל דו"ח מנהלי

עו״ד אורי צחורי

לאחרונה, זיכה ביהמ"ש משיט שקיבל דו"ח מנהלי עם ברירת קנס גבוהה, שלא נכנע, ביקש להישפט וניהל קרב עד הכרעה.

הפרשה החלה בדו"ח שניתן לנאשם, המייחס לו צלילה מבלי שנמצא בעת הצלילה בכלי השיט אדם המוסמך להשיטו כדין – עבירה לפי תקנה 71 א' לתקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג- 1982. על הנאשם הושת קנס מנהלי קצוב והנאשם בחר להישפט.
 
בית המשפט זיכה את הנאשם, בקובעו כדלקמן:
"תקנה 71 א' לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג -1982 קובעת כך: "לא יצלול אדם מסירה או ספינה, אלא אם כן, בעת הצלילה, נמצא בכלי השיט אדם המוסמך להשיטו כדין". התקנה מוגבלת לפעולות "צלילה" מתוך סירה או ספינה אך אינה מגדירה "צלילה" מהי.
 
סעיף 1 לחוק הצלילה הספורטיבית מגדיר צלילה כך: "צלילה בעזרת מכשיר צלילה אישי, בכל מקווה מים, שלא לשם ביצוע עבודה או פעילות צבא או משטרה". בענייננו, הנאשם שהה על פני המים ומתחת לפני המים ללא מכשיר צלילה. בכך ניתן לראות שאין מדובר בצלילה לפי החוק, אלא בשהייה מתחת למים בלבד.
 
צא וראה – משביקש המחוקק להסדיר את תחום הצלילה, הוא קבע את חוק הצלילה הספורטיבית, שהוא חוק מפורט המחיל תנאים על הצלילה בישראל. אמנם החוק נקרא חוק הצלילה הספורטיבית, אך אין צורך להיות אדם ספורטיבי כדי להכנס לגדרו, אלא די באדם עם מכשיר צלילה אישי על מנת שפעילותו תיחשב לצלילה ויחולו עליו הוראות החוק.
 
יש לקבל את טענת הנאשם, לפיה יש להחיל על התקנות ועל הגדרת "צלילה" את ההגדרה הקבועה בחוק הצלילה הספורטיבית. בוודאי יש לקבל הטענה ככזו המקימה הגנה בפני אישום פלילי. ודוק- כאשר קיים חוק מפורש המסדיר פעילות מסויימת באופן חד משמעי, וכאשר ניצבת לה תקנה המטילה סנקציה בגין אותה פעילות – בהחלט לא מופרך להסיק את ההגדרה למונחי התקנות מתוך הגדרות החוק המפורש.
 
כך או כך- אין לומר כי המאשימה שכנעה, מעבר לכל ספק סביר, כי הפעולות אותן ביצע הנאשם במימי הים הן בגדר צלילה אליה התייחסו התקנות.
 
לא כל הכנסת ראש מתחת למים היא "צלילה". דוגמא מובהקת לכך היא שחייה. מן המפורסמות היא כי שחייה כשלעצמה כוללת את הכנסת הגוף והראש מתחת למים, מעת לעת.
 
אין לפסול את טענת הנאשם לפיה הגיון התקנה מתייחס לצוללן "שיורד עם מיכלים", כדבריו, והוא מאד מסורבל ושוהה מתחת למים זמן ממושך, לעיתים שעתיים. צוללן כזה עלול, ככל שלא יישאר איש צוות על הסירה ממנה יצא, "לעלות ולמצוא שאין לו סירה ואין לו איך לחזור לחוף" המצב שונה במקרה של הנאשם בו הוא שוהה לצד הסירה וגם כאשר הוא מבצע פעילות של "צלילה חופשית" הרי זה לפרק זמן קצר ביותר המוגבל בנפח הריאות".
 
עד כאן פסק הדין.
 
ולעניינינו, הלקח הנלמד מכך (מעבר לקביעה שדיג עם שנורקל ומסיכה אינו "צלילה" לצורך התקנה) הוא שאם אתה חושב שנעשה לך עוול – לך עד הסוף.