מדור משפטי גליון 6

עו״ד אורי צחורי

אופנוע ים נגנב. האם הוא אוחסן כנדרש בפוליסה? מדוע הוטבעה היאכטה?

אופנוע-ים נגנב. האם הוא אוחסן כנדרש בפוליסה?
ח. ביטח את אופנוע הים שלו בפוליסה ימית לביטוח מקיף. אופנוע הים חנה בחנית בית פרטי מגודר וסגור בשער עם בריח ומנעול. המבוטח עצמו אינו מתגורר בבית.  אופנוע הים הוצא משער החניה ונגנב. המבוטח פנה למבטחים, אשר מינו חוקר ביטוח לבדיקת נסיבות הגניבה. הואיל ולא נמצא מנעול פרוץ, ביקש חוקר הביטוח מהמבוטח שיציג בפניו את מפתח המנעול. המבוטח טען כי למנעול היה מפתח יחיד, אשר מצוי בדירתו המרוחקת מהבית בו חנה האופנוע. החוקר קבע איתו פגישה נוספת לצורך הצגת המפתח, אך המבוטח הגיע לפגישה בלי המפתח.
חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה כי לא התקימו דרישות המיגון של מקום אחסון מגודר ונעול.
המבוטח הגיש תביעה לבימ"ש השלום בכפר-סבא וטען כי:
שער החניה היה נעול במפתח.
על המבטחים הנטל להוכיח כי השער לא היה נעול.
היו סימני פריצה על בריח השער שנגרמו, לטענתו, בעת שנגנב אופנוע הים.
הצדדים הגישו סיכומים. חברת הביטוח טענה בסיכומיה כי בעת הגניבה לא היה השער נעול וזאת ניתן להסיק מהנסיבות הבאות:
א. קושי המבוטח להציג את המפתח.
ב.העדר מנעול פרוץ בזירת הארוע.
ג. אי-סבירות שהמפתח היחיד למנעול שער החניה של בית הוריו יהיה בידי המבוטח שאינו מתגורר שם.
ד. סימני הפריצה נראו דוקא מהצד הפנימי של השער.
ה. אם היה מנעול שנפרץ – מדוע שיפרצו גם את הבריח?
ביהמ"ש, אשר קיבל מהצדדים סמכות לפסוק על דרך הפשרה, פסק לתובע 25% בלבד מסכום תביעתו.
הואיל ופס"ד על דרך הפשרה אינו מנומק, ההנחה היא כי צרוף הנסיבות שכנע את ביהמ"ש להעדיף את גרסת חברת הביטוח, אך ליבו הרחום של השופט הנכבד לא מלאו להותיר את המבוטח בלא-כלום.
 
מדוע היאכטה הוטבעה?
י. היה בעליה של ספינה מנועית, שעמדה דרך קבע באחת המרינות. בבוקר יום בהיר, במרחק כ- 1 מיל מפתח המרינה, גילה דיג חרטום של ספינה מבצבץ מעל פני המים. אל האתר הוזעק מחלץ כלי-שיט שהצליח להציף ולגרור את הספינה למרינה.
התברר כי הספינה הוטבעה בזדון ע"י פתיחת כל פתחי כניסת מי-ים לספינה, אולם המזרונים, חגורות ההצלה וכיס אויר שהצטבר בחרטום הותירו אותה מרחפת על פני המים.
משנבדקו נסיבות הטבעתה התברר כי:
א. כל הציוד האלקטרוני פורק בתשומת לב קודם להטבעתה. 
ב. פורקו החבקים ("בנדים") המחזקים את צנורות הגומי אל ברזי כניסת מי-הים והצנורות לא נחתכו.
ג. מפתח ההתנעה היה תקוע במתג ההנעה.
ד. לא נראו סימני פריצה בדלת הראשית, אשר נמצאה פתוחה.

חברת הביטוח דחתה את התביעה, בטענה כי מדובר בהטבעה עצמית ונימקה זאת בנסיבות הארוע, כפי שפורטו לעיל. גרסת חברה הביטוח לארוע היא כי הציוד האלקטרוני וחבקי המתכת פורקו בעת היות הספינה במרינה. לאחר מכן הפליגה הספינה לאזור ההטבעה שם נמשכו צנורות הגומי והמטביעים עברו לכלי שיט אחר שהמתין להם באזור.
במהלך המשפט, טען המבוטח כי אין לו כל מעורבות ישירה או עקיפה בהטבעת הספינה וכי בניגוד לדו"ח השמאי, היו סימני פריצה בפתח העליון והספינה נגנבה לצורך פרוק הציוד בים.
עובדה אחת היתה מוסכמת על כל העדים והיא, כי לא מוכר מקרה קודם בו ספינה נגנבת ומוטבעת אך ורק כדי לגנוב ממנה ציוד.
תביעה זו ממתינה להכרעת בית המשפט.