דרישת רישיון השיט

עו״ד אורי צחורי

דרישת רישיון השיט

פסק דין שניתן לאחרונה (תיק פלילי 1536-08 מדינת ישראל נגד ערן הירש בפני כבוד השופט זאיד פלאח) מאפשר הצצה מעניינת לדרישת קיום רישיון השיט בכלי השיט בישראל.
על פי דרישות החוק בישראל, כל כלי שיט הרשום בישראל או הנמצא בישראל מעל שלושה חודשים חייב בבדיקת כושר שיט על ידי רספ"ן.
 
השאלה המשפטית שבה עסק השופט בפס"ד שלפנינו היא האם רישיון השיט מזויף או לא, בפסק דינו קבע השופט כי אכן הרישיון זויף על ידי הנתבע. אולם, מבחינתנו כמשיטים פסק הדין מאפשר הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של מערכת הנפקת רישיונות המשיט ורישיונות השיט.
 
טופס כלי השיט (רישיון ירוק) מחייב את בעליו בשתי פעולות: הראשונה תשלום אגרת רישיון השיט בבנק. השנייה, החתמת תעודת כושר השיט המשולמת על ידי בוחן רספ"ן.
 
בפס"ד הדין שניתן, עסק השופט בשאלה מהו דינו של רישיון שיט אשר שולם בלבד ואשר לא הוחתם על ידי בוחן רספ"ן.
 
אצטט את הסברי השופט לתקפות תעודת כושר השיט ורישיון המשיט:
 
1.       "על מנת לקבל רישיון שיט יש לערוך לכלי השיט בדיקת כושר שיט (המקבילה ל"טסט" שעושים לרכב). ללא אישור על עריכת כושר השיט, רישיון השיט אינו תקף, גם אם שולמה האגרה, ואסור לכלי לשוט – תקנה 39 א' לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ב-1982".
2.       "כלי שיט שתוקף כושר השיט שלו פג ולכן אסור להשיטו, יכול לקבל היתר הפלגה חד פעמי, המוגבל בזמן ולמשיט מסוים, בכדי שיוכל להגיע למרינה בה נערכות בדיקות כושר שיט (היתר זה נקרא בשם: היתר העברה). מאידך, כלי שעבר זמן רב מאוד מאז כושר השיט האחרון שלו, לא יקבל בדרך כלל היתר העברה כאמור, עקב החשש מהשטתו (ואפילו באופן חד פעמי לצורך העברתו לבדיקה) במצב בו תקינותו לא נבדקה זמן רב".
3.       "רישיונות השיט, כמו גם רישיונות המשיט, מופקים במחשבי רספ"ן באמצעות מערכת ממוחשבת של משרד התחבורה שנקראת "מערכת רישום ורישוי כלי שיט קטנים". החידושים לרישיונות אלה מופקים באגף מערכות מידע של משרד התחבורה, היושב בחולון, ונשלחים לבית הבעלים לחידוש, אלא אם יש מניעה לכך במחשב. במצב בו אנשי רספ"ן רוצים למנוע באופן זמני או קבוע הדפסת ומתן רישיון או חידוש רישיון לאדם כלשהו, מכל סיבה שהיא, כגון עיקול, אי-ביצוע כושר שיט וכו', אזי ניתן להכניס למערכת הרישוי חסימה מפני הדפסת הרישיון. החסימה מופעלת ע"י הפונקציה "השבתה", והסרתה מחייבת אישור ראש המחלקה לכלי שיט קטנים. כאשר לא נעשה שימוש בפונקציית ה"השבתה", אלא נרשמות הערות בנוגע לכלי השיט, במסך "הערות" שבתעודת רישום פרטי כלי השיט, אזי ניתן להפיק רישיון, גם אם ההערה היא שאין כושר שיט לכלי".
4.       "קיים הבדל בין הוצאת רישיון שיט כשהכלי נרכש לראשונה או כאשר מבוצעת העברת בעלות, לבין חידוש רישיון שיט. כאשר כלי השיט נרכש לראשונה או כאשר עוברת בעלות על כלי השיט, אזי התהליך של הפקת הרישיון נעשה במשרדי רספ"ן בחיפה, אולם בהמשך נשלח חידוש לרישיון השיט באמצעות אגף מערכות מידע הנמצא בחולון, כאשר מדובר בפעולה מחזורית שנעשית באופן אוטומטי כאשר הרישיון מגיע לסיום התוקף שלו ובמקרה כזה אין בכלל פעולה ידנית. כאשר כלי השיט אינו כשיר, חובה לעשות בדיקת כושר ובדיקה ראשונית, וכאשר לא נעשתה בדיקה כנ"ל תקופה ממושכת, מועבר תיק כלי השיט למהנדס לשם בדיקת דרישות נוספות, ולאחר קבלת אישור המהנדס לכשירות הטכנית מטעמו או אישור הנדסי, רק אז רספ"ן חוזרים ועושים בדיקה ראשונית לכלי השיט ואז התהליך דומה לתהליך שמתבצע לכלי שיט חדש. במקרים בהם לא היה לכלי השיט כושר שיט עד שנתיים – רספ"ן בד"כ לא מעבירים את הטיפול למהנדס אלא מבצעים בדיקה ראשונית באמצעות מפקח. כאשר התקופה היא מעבר לשנתיים – רספ"ן מעבירים את התיק לעיון המהנדס לצורך קביעת דרישות נוספות, ואז המהנדס משגר מהנדס מטעמו או מהנדס שמוכר על ידו לצורך בדיקת כלי השיט ומתן חוו"ד טכנית לגבי גוף כלי השיט (בדיקת סקר גוף הנדסי) וזאת עוד לפני שרספ"ן מתחילים את הבדיקה של כלי השיט לכשירות השיט".
 
 
זכרו:
רישיון השיט שלכם תקף רק אם התקיימו שני תנאים:
1.      תשלום האגרה והחתמת אישור הבנק על הרישיון.
2.      בדיקת כלי השיט על ידי המפקח וחתימתו על אישור התקינות.