בית הדין המשמעתי לימאים

עו״ד אורי צחורי

בית הדין המשמעתי לימאים

בעל כלי שיט ו/או "סקיפר" (הכוונה גם למשיטי אופנוע ים או מפרשית), אשר היה מעורב בתאונה בה נפגע אדם, או שארעה שריפה או הצפה משמעותית בכלי השיט, או שכלי שיט מסחרי איבד את כושר הנעתו ו/או ההגוי בנסיבות חריגות או ארעה עליה על שרטון או אירוע הנצלה או התנגשות בין כלי שיט (הרשימה אינה ממצה)- חייב לדווח על התאונה לרשות הספנות ונמלים- רספ"ן.   
 
למרספ"ן שיקול הדעת אם למנות חוקר לתאונה הימית. החוקר מגיש את הדו"ח לראש רספ"ן ובמקרים מסוימים ימליץ החוקר על העמדת המשיט ל"דין משמעתי ימאים". בית הדין המשמעתי נמצא ברספ"ן ויושב בהרכב של שלושה דיינים.
 
זה היה המצב המשפטי עד לפני מספר שנים, עד ששני נאשמים (הירש ופונרוב) פנו לביהמ"ש לימאות וביהמ"ש פסק כי במצב החקיקה הקיימת, לבית הדין המשמעתי לימאים אין סמכות עניינית לקיים שיפוט משמעתי לגבי משיטי כלי שיט קטנים.
בעקבות החלטה זו הופסקו הדיונים המשמעתיים בהם נאשמו משיטי כלי שיט קטנים. זהו המצב עד היום. רספ"ן פועל בימים אלה לתיקון חוק הספנות (ימאים), על מנת לקבוע תחולת שיפוט משמעתי של ביה"ד המשמעתי על משיטי כלי – שיט קטנים באופן מפורש וחד- משמעי.
למי שכבר הספיק לשכוח, להלן מספר "טיפים" שיעזרו לראשוני הנאשמים בעידן החדש של ביה"ד המשמעתי לימאים:
הרכב ביה"ד משתנה בהתאם לאופי העבירה ו/או הנאשם שבפניו. "סקיפר" כלי שיט שאינו אוניה ואינו ספינת דיג ימצא עצמו מול הרכב המורכב ממשפטן אחד ושני ימאים ותיקים.
היקף העברות בהן מוסמך ביה"ד לדון הוא רחב וכולל הפרת כל חובה שבחוק המוטלת על סקיפר וכן סעיפי "סל" המאפשרים העמדה לדין גם במקרה בו פעל הסקיפר שלא על פי "כללי הימאות הטובה" וכו'".
 
עקב כך, מוגשים כתבי אישום נגד סקיפרים אשר היו מעורבים באירועים תאונתיים ובמהלך הדיון נכנסים לפרטי פרטים של הפעלת כלי השיט ובדיקת מקצועיותו של הסקיפר בעת האירוע.
 
קיימת חשיבות להרכבו של בית הדין הדן בתיק שלך.
דוגמה: אתה שיט תחרותי. התנגשות בעת תחרות עם סירה אחרת והועמדת לדין. יתכן ובית הדין יורכב מאנשי צי הסוחר לשעבר, אשר ישפטו את פעולותיך על פי המוכר להם ולא יתחשבו כלל בחוקי השיוט, התחרות והטווחים הקרובים בהם חולפות מפרשיות בעת תחרות.
ביה"ד אינו משפט פלילי ואינו כפוף לדיני הראיות הרגילים. הנאשם יכול להיות מיוצג ע"י עו"ד או ע"י אדם אחר שאינו עו"ד, אם התקבלה לכך הסכמת ביה"ד. בד"כ האווירה בביה"ד נוחה והדיונים מתנהלים תוך חתירה לגלוי העובדות בזמן הקצר ביותר.
קודם לשמיעת עדויות, מקובל לקיים מו"מ עם התובע על מנת להגיע ל"עסקת – טיעון". התובע יעדיף, בד"כ, להסתפק בהרשעה בעבירה פחותה בחומרתה ו/או להתפשר על חומרת העונש על פני ניהול הוכחות הכרוך בחוסר ודאות גם מבחינת התביעה.
עסקת טיעון טיפוסית כוללת בד"כ תיקון עובדות כתב האישום, שינוי סעיפי העבירה והסכמה על המלצת התביעה לעניין חומרת הענישה. ראוי לציין כי ביה"ד אינו כפוף לעסקת הטיעון בעניין הענישה, אך למעט מקרים חריגים- הוא לא נוטה להתערב בהסכמה שהושגה.   
סמכות ביה"ד חלה גם על משיט כלי – שיט בדגל זר, אשר נשלט ע"י תושב קבוע או אזרח ישראלי.
הדיון מתנהל במתכונת דיונים פליליים ונפתח בהקראת כתב האישום ותגובת הנאשם. אם כפר הנאשם באשמה, ישמעו ראיות וסיכומים וייתן פס"ד המזכה או מרשיע את הנאשם. הורשע הנאשם- ישמע ביה"ד טיעונים ויגזור את העונש.
סמכות הענישה של ביה"ד מתחילה ב"התראה" ועד פסילת רשיון משיט לצמיתות.
 
דוגמאות:
 
–          בתיק 2185/02 הורשע משיט אשר אופנוע הים שהשיט התנגש באופנוע ים אחר אשר עליו רכבו שתי בנות, וגרם להן פגיעות גוף חמורות. בית הדין פסל את תעודת המשיט שלו למשך חמש שנים והוטל עליו קנס כספי בגובה משכורתו הצבאית.
–          בתיק 2186/02 נדון עניינו של משיט אשר השיט 29 נוסעים מעבר למותר ברישיון השיט, בתנאי מזג אויר סוער, ובסיוע להסתרת נוסעים סמויים, תוך סיכון חייהם של הנוסעים והצוות. המשיט הורשע בדין המשמעתי ובית הדין המשמעתי החליט לפסול לצמיתות את תעודת המשיט שלו. 
–          בתיק 2195/03 נדון עניינו של משיט שהשיט סירת צוללים שהתהפכה (שני צוללים נעדרו למשך 30 שעות) כאשר הוא לא מינה עוזר משיט. בנוסף, בכלי השיט לא היו חגורות הצלה. המשיט הורשע  בדין משמעתי ובית הדין המשמעתי פסל אותו מלהשיט סירת נוסעים בשכר לתקופה של 18 חודשים.
 
על החלטות ביה"ד קיימת סמכות ערעור לביהמ"ש לימאות, אך ביהמ"ש יתערב רק במקרה של טעות משפטית ולא יתערב בדרך כלל בקביעות עובדתיות ובקביעת מהימנות עדים.
 
כאשר ארעה פציעת אדם בכלי שיט, צפוי הסקיפר למבול של הליכים משפטיים. הוא יכול להיות מואשם בהליך פלילי בפני בית המשפט, אשר יבוא בנוסף ובמקביל לדין משמעתי. כמו כן צפוי המשיט לתביעת פיצויים אזרחית
מצד הנפגע. במקרה של תביעה אזרחית, יהווה פסק דין מרשיע של בית הדין המשמעתי, ראיה לכאורה לחבות הנאשם ועל כן עלול לחרוץ את גורל התביעה לרעת המשיט.
 
המלצות:
א. הואשמת ורשיון המשיט יקר לך- היוועץ בעורך דין.
ב. בחר לך עו"ד בעל ניסיון ימי, אשר מסוגל לתקשר עם העדים המומחים, חוקרי משרד התחבורה ושופטי ההרכב בשפה ובמונחים המוכרים להם.
ג.  טפל בעניין מיד והשאר זמן לעו"ד שמינית לנהל מו"מ עם התביעה קודם להקראת כתב האישום.
ד. פס"ד מרשיע הוא בעל משקל ראיתי בתביעה אזרחית שנושאה זהה. בעת ניהול מו"מ לעסקת טיעון יש לקחת זאת בחשבון.