ביטוח כלי שיט מהירים

עו״ד אורי צחורי

ביטוח כלי שיט מהירים

הפוליסה הימית הסטנדרטית מבטחת כלי-שיט שמהירותם המקסימלית עד 17 קשר. לעניין זה מהירותו המתוכננת של כלי-השיט היא הקובעת ולא מהירותו בפועל, העלולה לרדת באופן זמני או קבוע, עקב עומס יתר, מצב תחתית, מדחפים ומצב מכני.
כלי-שיט שמהירותם המתוכננת גבוהה מ- 17 קשר יבוטחו אך ורק בכפוף לקובץ תנאי "סירה מהירה" Speedboat clauses, המסומן כסעיף 19 לפוליסה הימית הסטנדרטית, המוצאת על ידי מכון ללוידס לביטוח.
 
בסעיף 19 הנ"ל בא לידי ביטוי חששם של המבטחים מסיכון-יתר בביטוח סירות מהירות. דוגמא לסיכון יתר: סירה איטית עולה על שרטון, בדרך כלל לא תינזק מערכת ההגה וההנעה. לעומת זאת, סירת מרוץ הבאה במגע עם סלע או קרקעית בעת הפלגה מהירה – הנזקים שיגרמו הם בדרך כלל שבר של הברך או הגיר התחתון, מדחף, צירים פנימיים וכו'.
 
סעיף 19.2 קובע כי לא תוכר שום תביעה בגין אובדן או נזק שנגרמו לסירה, או לצד שלישי כלשהו, או בגין הוצאות הצלה, הנובעים מעליית סירה מהירה על שרטון, טביעתה, שקיעתה או היסחפותה, לאחר שהושארה ללא השגחה קשורה או בעגינה בחוף חשוף. בביטוי "חוף חשוף" הכוונה לכל מקום אשר אינו מפרץ או מעגן סגור ומוגן מפגעי טבע.
 
כך למשל: סירת מרוץ שהושארה בכנרת בלילה על "סינקר" או עוגן, ובעליה ישן באוהל על החוף – לא תהיה מכוסה ביטוחית אם במהלך הלילה נסחפה הסירה לחוף. 
בים התיכון ישנם מקומות אשר בעלי סירות נוהגים לעגון בהם והם מבחינת "חוף חשוף". דוגמא שעולה בזיכרוני היא חסקות דיג, העוגנות דרך קבע באזור ראש כרמל. 
סעיף 19.2.2 קובע כי אין המבטחים אחראים לנזקים או תביעות צד שלישי הנובעים מהשתתפות סירה מהירה בתחרויות, מבחני מהירות וכן ניסויים הקשורים בכך. מבוטח המבקש לכסות עצמו כנגד סיכונים אלו יכול לרכוש כסוי נוסף המיוחד לכך.
סעיף 19.3.1 קובע כי נזקים למערכת היגוי, ציר ומדחף לא מכוסים אם נגרמו מרשלנות או מפגם נסתר. 
סעיף 19.3.2 קובע כי נזקים להגה ולמערכת ההנעה לא מכוסים אם נגרמו ע"י מזג אוויר גרוע, נזקי מים או פגיעה בחפץ כלשהו (למעט פגיעה בכלי שיט או רציף). חריג זה אינו חל במקרה בו הסירה המהירה טבעה כתוצאה ממזג אוויר קשה. 
דוגמא: לא יהיה כסוי לנזקי מערכת היגוי והנעה של סירה מהירה שנסחפה ממקום עגינתה ופגעה בסלעים.
סעיף 19.4 קובע כי במקרה של סירה עם מנוע פנימי – תנאי לכיסוי ביטוחי הוא קיומה של מערכת אוטומטית תקינה ופעילה לכיבוי-אש בחלל המנוע.
 
מסקנה
כלי שיט מהיר ובעיקר הכוונה לסירות מרוץ, יש להוציא מן המים ולאחסן לאחר השימוש ולא להתפתות להשאיר אותו בים מוכן למחר.
 
ולסיום, סיפור מן החיים:
בעל סירת מרוץ יוקרתית נהג לאחסן את סירתו בחוף בכנרת. בערב יום עצמאות הוא ביקש להשאיר את הסירה קשורה במעגן, על מנת שיוכל להפליג איתה בלילה וכן למחרת בבוקר.
ויהי בחצות הליל, ורוח מזרחית עזה נשבה והסירה נסחפה אל החוף ואבדה כליל.
מבחינה ביטוחית, סירה זו אינה מכוסה עקב הוראות סעיף 19.2 הנ"ל. כמו כן, אם ניזוקה רק הברך – לא היה כסוי גם עקב החריג שבסעיף 19.3.2 הנ"ל.