היה ביטוח?

עו״ד אורי צחורי

תקנות חדשות. היה ביטוח?

תקנות חדשות
בימים אלו נכנסים לתוקף תיקונים מפליגים בהוראות החוק העוסקות בכלי שיט קטנים. חלקם של התיקונים התקיימו בפועל גם קודם מכח צווים, הוראות שעה והנחיות פנימיות. עכשיו הם קיבלו תוקף של חקיקה ראשית. בסקירה זו נעבור על התיקונים, בהשוואה למצב שהיה קודם לתיקון.
 
 
היתר להפלגה בינלאומית
כלי שיט שאורכו עד 7 מטר (סירה) לא יקבל היתר להפלגה בינלאומית. עד כה לא היה איסור גורף בחוק להפלגת סירה למסע בינלאומי.                     
יצוין כי האיסור הופעל גם קודם מכח הנחיה פנימית.
 
בדיקת כלי שיט בחו"ל
כלי שיט עד 500 טון רשאי לבצע בדיקה ראשונית לכושר שיט בחו"ל ע"י ארגון מוכר, כלומר מהנדסים, מורשי ל'וידס או ארגון דומה ("קלאס"). עד כה ניתן היה לקבל היתר שיט זמני עד להגעת כלי השיט לישראל. מעתה, ניתן לקבל בחו"ל רשיון שיט קבוע, למרות שכלי השיט לא הגיע לישראל.
 
חובת נשיאת רשיון שיט ותעודת משיט
נוספו חובות מפורשות להחזיק רשיון שיט ותעודת משיט בכלי השיט בעת ההפלגה.
להזכירכם, הקנס המנהלי על אי-הצגת תעודת משיט הוא 400 ₪.
 
היתר שיט לכלי שיט בדגל זר
עד היום היה כלי שיט זר מקבל היתר-שיט, אם הוצהר כי כלי השיט נמצא בישראל בשהייה ארעית שאינה עולה על 30 יום. ניתן היה לקבל הארכה ממנהל נמל ל-60 יום נוספים.
מעתה קיים תנאי נוסף והוא ששהייתו הארעית של כלי השיט אינה עולה על 180 ימים מצטברים בשנה, מיום כניסת כלי השיט לישראל לראשונה.
התיקון רלוונטי למספר שייטים מצומצם שהם בעלי כלי שיט בדגל זר היוצאים ובאים מן הארץ, בין השאר כדי להמנע מהצורך בהיתר-שיט (ומטעמים נוספים).
 
דגל צלילה
קימת הוראה מפורשת על פיה יש להניף דגל צלילה בעת ביצוע צלילה מכלי שיט ויש להסיר את הדגל בסיום הצלילה.
לידיעתכם, קנס המנהלי על אי-הנפת דגל צלילה הוא 3,200 ₪(!).
 
תנאי רשיון סירת מנוע דרגה ב' (רשיון משיט 13)
מעתה, רשיון לסירת מנוע דרגה ב' יכלול גם היתר להשיט ספינה שאורכה המירבי אינו עולה על 8.5 מטר ושהוגבלה ברשיון השיט שלה לשמוש פרטי, בתחום של עד 4 מיילים ימיים מהחוף.
עד כה איפשר רשיון זה השטת סירה מהירה ללא הגבלת כח המנוע בלבד.
 
תנאי לקבלת רשיון ספינה לשיט בינלאומי
נוספו תנאים חדשים לקבלת רשיון 60. התנאים החדשים הם שלאחר שקיבל המבקש תעודת משיט 30 (ספינה חופית), הוא הפליג כאיש צוות בספינה במסע ממדינה אחת למדינה אחרת, במשך 8 ימים במצטבר, מתוכם לפחות ארבעה ברציפות.
עד כה הייתה הדרישה בחוק לנסיון ימי הפלגה של 8 ימים במסע בינלאומי ומסע זה לא היה חייב להתקיים רק לאחר קבלת רשיון ספינה חופית.
זאת לדעת, הפלגה היוצאת מטורקיה ומתבצעת לאורך חופי טורקיה בלבד היא הפלגה בינלאומית מבחינת משיט ישראלי, אך לצורך צבירת נסיון ימי היא הפלגה חופית. לכן דרש מספ"ן גם קודם, מכח הנחיה פנימית, יציאה וכניסה למדינה אחרת.
 
תוקף תעודת משיט
על פי התיקון, לא תחודש תעודת משיט שלא היה לה תוקף במשך תקופה העולה על שנתיים, אלא אם כן הוכיח בעל התעודה…… כי ידיעותיו העיוניות והמעשיות מספקות להשטת כלי השיט בבטחה. לצורך כך רשאית הרשות לדרוש עמידה בכל או בחלק מבחינות.
עד כה ניתן היה לחדש רשיון משיט שלא חודש מספר שנים בלי כל בחינה או הוכחת יכולת.
 
היה ביטוח?
ה' קנה ספינה מח'. ביום שישי בצהריים התקשר לסוכנות הביטוח וביקש להוציא לו פוליסה זמנית.
 
הפקידה התורנית בסוכנות הביטוח העבירה לו בפקס טופס הצעה לביטוח, על מנת שישלים את הפרטים, יחתום עליו ויחזירו בפקס. ה' לא החזיר את טופס ההצעה הממולא והחתום.
 
יומיים לאחר מכן ביקש ה' להעביר את ספינתו מאשקלון להרצליה. הוא יצא לים בלי שהיה לספינה כושר שיט בתוקף ומבלי שהיה ברשותו רשיון משיט לספינה.
 
בעת הפלגה צפונה, בתוך האזור האסור לשיט שבין פלמחים לראשל"צ, החלו לחדור מים לחדר המכונות והספינה טבעה. הצוות חולץ ע"י סירת המשטרה.
 
לאחר מספר ימי סערה החלו חיפושים אחרי הספינה הטבועה. לאחר כ-10 ימי חיפוש לא נמצאה הספינה באזור הטביעה המשוער. ה' הגיש תלונה למשטרה על גניבת הספינה ממקום טביעתה.
לאחר מספר שבועות, נמצאה הספינה ע"י דייג במרחק מה ממקום הטביעה המשוער.
 
ה' הגיש תביעה נגד חברת הביטוח. בתביעתו הוא טוען כי בשיחה הטלפונית עם סוכנות הביטוח הובטח לו כי הספינה מבוטחת.           
על פי כתב התביעה, עילת התביעה היא גניבת הספינה ממקום טביעתה.
 
בכתב הגנתה, טוענת חברת הביטוח:
א.            בהעדר טופס הצעה ממולא וחתום לא התגבשה הצעת ביטוח.
 
ב.            הצעת ביטוח דורשת "קיבול", דהיינו הסכמה לבטח על פי התנאים המוצעים בהצעה. הואיל ואין הצעה ואין קיבול – אין ביטוח כלל.
 
ג.              בהנחה שיש ביטוח, אין כסוי ביטוחי הואיל ועל פי הפוליסה התקנית נדרש רשיון שיט ורשיון משיט בתוקף, שלא היו באותה הפלגה.
 
ד.            לעניין ה"גניבה" טוענת חבות הביטוח כי הספינה לא נגנבה כלל. מכל מקום, הסיבה הראשונית לנזק היא הטביעה, אליה יש להתייחס כ"מקרה הביטוח" ולא ל"גניבה" שבאה לאחר מכן.
 
המסקנה: כאשר אתה עושה ביטוח מרחוק, ודא כי הצעתך התקבלה ובידך תעודת ביטוח (אפילו אם נשלחה בפקס), המאשרת את קיומו של הביטוח.
 
 
נעדכנכם בעתיד בתוצאות תביעה זו.