מדור משפטי גליון 13

עו״ד אורי צחורי

פיצויי נזק לכלי שייט עקב "סיכוני מלחמה". עבירות מנהליות.

פיצוי נזק לכלי שיט עקב "סיכוני מלחמה"
האפשרות, קלושה ככל שתהיה, שאכן תפרוץ מלחמה בעירק וכי ישוגרו טילים לעבר ישראל מעלה את סוגית "סיכוני מלחמה" שבפוליסה הימית וכן הכסויים הנוספים הקיימים בישראל, מכוח חוק מס רכוש, לכלי שיט העוגנים במרינות בישראל.
בפוליסה הימית קיים חריג לנזקים שנגרמו כתוצאה ממלחמה, או במעשה עוין של כוח מזוין, גם אם לא הוכרזה מלחמה בפועל. למודאגים, ניתן לקבל כסוי "סיכוני מלחמה" תמורת פרמיה נוספת. אך זאת לדעת, כי תאגידי הביטוח הדומיננטיים בעולם נוטים להעלות את הפרמיה מיד עם "חשד לחשש" לאירוע מלחמתי כלשהו וכן עושים שימוש ביכולתם לבטל את הכסוי בתוך זמן קצר מפרוץ האירועים. חוק מס רכוש וקרן פיצויים הוא הסדר ביטוחי של המדינה לנכסים שניזוקו עקב מעשי איבה ומלחמה.
במסגרת זו מבוטחים כלי שיט ישראליים, אף אם אינם מצויים בישראל. כלומר, כלי שיט הרשום בישראל או חייב ברישום ישראלי (השליטה בו היא בידי ישראלים) – מכוסה ביטוחית כנגד מעשי מלחמה ואיבה גם בעת שהייתו בחו"ל. בנוסף לכך, מכוסים כלי שיט זרים, אם הם נפגעים בשטח מדינת ישראל או במי החופין שלה.
שיעור הפיצוי נקבע ע"י שמאי מס-רכוש, הקובעים את שיעור הנזק בפועל, בלי כל זיקה לסכום הביטוח של היאכטה בביטוח הימי. סקר עדכני שהוכן על ישי שמאי ימי עשוי להיות לעזר רב במו"מ עם שמאי מס-רכוש.
תזכורת:
ספינת הדיג "אורית" טובעה בשנת 1968 בירי טילי ים-ים מצרים.
היאכטה של משפחת פלצור ז"ל הותקפה בידי חולית טרור בלרנקה שבקפריסין. תוצאות ההתקפה היו הרות אסון (בני הזןג פלצור ואורח נורו למוות ע"י מחבלים), בין השאר ניזוקה גם היאכטה ויורשי המנוחים פוצו ע"י מס רכוש.

 
עבירות מנהליות
בימים אלו מושלם הליך חקיקתן של תקנות העבירות המנהליות בנושא בטיחות השיט. החידוש הוא שהאבחנה לגבי שיעור הקנסות תעשה בהתאם לאורך כלי השיט ולא לפי סוגי כלי השיט. מפעיל כלי שיט באורך עד 36 מ'! ייקנס בשיעורים מופחתים.
דוגמאות:
התקנה
מהות העבירה
הקנס לספינה עד 36 מ'
14(א)
חובת צוות בטיחות במסע לאומי
3,200 ₪
34
חובת העמדה של כלי שיט לבדיקה ולביקורת
400 ₪
38
חובת הודעה מיידית על פגיעה או תיקון פגיעה בכלי שיט ישראלי
1,600 ₪
39(א)
איסור השטה בלא רישיון
3,200 ₪
53(א)
היתר שיט וסימון כלי שיט זרים
1,600 ₪
68(א)
הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז
3,200 ₪
68(ב)
הגבלות שיט באזור אחר
1,600 ₪
71
חובת הנפה של דגל צוללים בעת צלילה מכלי שיט
3,200 ₪
71(א)
איסור צלילה מכלי שיט באין אדם המוסמך להשיטו כדין
1,600 ₪
73
איסור שיט בקרבת צוללים
3,200 ₪
77
חובת ביטוח נזקי צד שלישי
3,200 ₪
80(א)
חובת החזקת תעודת ביטוח בכלי שיט
400 ₪
81
חובת הצגה של תעודת הביטוח לפי דרישת שוטר או מפקח
400 ₪
98
חובת מסירה של הודעה על תאונה ימית
1,600 ₪
3(א)
חובת תעודת משיט
3,200 ₪
15
חבות הצגה של תעודת שיט לפי דרישת שוטר, מפקח או מפקח כלי שיט
400 ₪

 
הקנסות הנ"ל מוגדרים כ"קנסות מנהלים קצובים". המשמעות היא כי המשיט שקיבל קנס מנהלי רשאי תוך 30 יום להודיע כי הוא מבקש להישפט.
במקרה של הרשעה "לא יפחת הקנס, אם הוא העונש היחידי, מסכום הקנס המנהלי שהוטל עליו…. אלא אם כן ראה בית המשפט, מנימוקים שירשמו, נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו". במצב המשפטי הקודם היה שיקול דעת מוחלט לשופט הדן בעניינו של משיט שסרח וראינו מקרים בהם קנס של 4,800 ₪ התכווץ ל-200 ₪ נוכח תחנוני הנאשם.
על פי המצב המשפטי המוצע, מוגבל שיקול דעתו של השופט במידת מה. אולם ניסיון החיים מלמד כי ייצוג נאות ומקצועי בבית משפט יספק לשופט את "הנסיבות המיוחדות המצדיקות הפחתת הקנס".