שינויי חוקת השיט לתחרויות סירות מפרש

צבי זיבלט ז"ל

איגוד השיט הבינלאומי ISAF , המאגד את כל איגודי השיט הלאומיים בעולם, אחראי בין השאר על פרסום חוקי תחרויות השיט ונספחיהם הכוללים תקדימים (CASES ). חוקים אלו הינם החוקים המחייבים בכל תחרויות השיט בעולם, החל משיוטי מועדון וכלה בתחרויות בינלאומיות. כדי לשמור על עקביות מסוימת החליט האגוד לשנות חוקים אלה אחת ל 4 שנים בלבד. העדכון האחרון בוצע בשנת 2005

בראשון לינואר 2009 נכנס לתוקף ספר חוקי תחרויות חדש, ספר זה מחליף את הספר הקודם. הצצה בספר החוקה החדש לשנים 2009-2012 מגלה שאין "שנויי משחק" מהותיים, אולם את השינויים שכן בוצעו חשוב לדעת ולהכיר.
 
צבי זיבלט, שופט שיט בינלאומי בכיר ששפט בתחרויות שיט רבות כולל האמריקהס קאפ, אליפויות אירופה ואליפויות עולם תרגם את הספר לעברית והוא מציג לפנינו את עיקר השינויים.
 
חוק יסוד 1.1 מחייב מפרשית להגיש כל עזרה אפשרית לכל אדם או כלי שיט, לאו דווקא מתחרה, הנמצאים בסכנה. אך חוק 41 הדן בקבלת עזרה אוסר על מפרשית מתחרה לקבל עזרה מבחוץ, כלומר מפרשית מתחרה שמבקשת עזרה וקיבלה אותה תצטרך לאחר מכן לפרוש מהתחרות כדי שלא תיפסל.
 
סעיף 17.2 "באותו מפנה: כוון הפלגה נכון" – נמחק. המשמעות: מותר למפרשית שבברור נמצאת מלפנים או מעל הרוח למפרשית אחרת, לרדת במטרה למנוע מהמפרשית האחרת להשיג אותה מתחת לרוח. אין לשכוח כי חוק 11 "במפנה זהה, בחפוי" חל, והמפרשית העליונה עדיין חייבת לפנות דרך.
 
חלק – נמחקה ההקדמה "במידה וחוק מפרק C עומד בסתירה עם חוק מפרק A או B , החוק מפרק C יהיה עדיף". כלומר כל החוקים בפרקים A ו- B תמיד תקפים. לדוגמא מפרשית במפנה שמאלי המקיפה את סימון המלאה כאשר היא פנימית אינה בעלת זכות הדרך עכשיו.
אולם, הוכנסה הקדמה חדשה לפרק C – ליד סימונים ומכשולים: חוקי פרק C אינם חלים בסימון זינוק (מצוף הזינוק) המוקף במים המאפשר שיט או חבל העוגן שלו מזמן שהמפרשיות מתקרבות אליהם כדי לזנק ועד שעברו אותם. כאשר חוק 20 חל, חוקים 18 ו- 19 אינם חלים (ראה הסבר לחוקים 18-19 למטה). המשמעות העיקרית של שינוי חוק זה הינו שהוא מחדד יותר את איסור ההישפכות בזינוק בשני סימוני הזינוק.
חוק הקפת הסימונים שמספרו 18 עבר שנויי עריכה משמעותיים אך בגדול מטרתו לא השתנתה. יש לשים לב כי חוק 18 החדש חל רק על הקפת סימונים והחוק הדן במעבר מכשולים קיבל מעמד עצמאי משלו ומספרו 19. כתוצאה מהשינוי, חוק 19 הקודם קיבל מספר חדש 19 וגם שם חדש "מקום לעבור מכשול" שהוא בודאי ברור יותר. ההקדמה לחוק 18 הפכה להגדרה "מקום בסימון – mark room ". מקום למפרשית להפליג לסימון, ולאחר מכן מקום להפליג לכוון ההפלגה הנכון שלה בשעה שהיא ליד הסימון. בכל אופן, מקום בסימון אינו כולל מקום לסבוב אלא אם המפרשית בחפוי מעל הרוח ופנימית למפרשית הנדרשת לתת מקום בסימון". לפני שנצלול לסעיף 18 "מקום בסימון" יש לציין כי הגדרת ה"אזור" השתנתה. פעם היה מדובר בשני אורכי סירה, היום: "אזור (zone ): האזור מסביב לסימון בתוך מרחק של שלשה אורכי גוף המפרשית הקרובה אליו, מפרשית נמצאת באזור כאשר כל חלק מגופה נמצא באזור".
 
עכשיו ניגש לחוק 18 החדש שנפתח כך:
"חוק 18.1 – מתי חוק 18 חל – חוק 18 חל בין מפרשיות כאשר הן נדרשות לעזוב סימון על אותו צד ולפחות אחת מהן נמצאת באזור".
המשמעות העיקרית והחשובה ביותר היא שאם בעבר "חוק 18 חל כאשר מפרשיות עומדות להקיף או לעבור סימון…" שאינו מקום מוגדר, החוק החדש קובע שהוא חל כאשר לפחות מפרשית אחת נמצאת באזור, שהוא מקום מוגדר בהחלט.
18.1 מתי חוק זה אינו חל-
(c) "בין מפרשית המתקרבת לסימון ואחת העוזבת אותו".
הסעיף הזה בחוק 18.1 חדש והוא שונה מהמצב הקודם שהחוק הוחל בו "…ועד שהן עברו אותו…". כלומר ברגע שאחת המפרשיות עברה את הסימון חוק 18 מפסיק לחול עליה.
בסעיפים 18.2+3 אין שנוי. אולם בחוק 18.4 יש שינוי: "חוק 18.4 אינו חל בסימון שער". כאשר מפרשית פנימית בחפוי בעלת זכות דרך חייבת להסתובב עם הרוח מיד כשאפשר בהקפת סימון, אך כיום זו אינה דרישה בסימון שער.
סעיף 18.5 – זיכוי: כאשר מפרשית תופסת מקום בסימון המגיע לה היא תזוכה (a)אם, כתוצאה מכישלון המפרשית האחרת לתת לה מקום בסימון, היא מפרה חוק מפרק A , או (b) אם, בהקיפה את הסימון בכוון ההפלגה הנכון שלה, היא מפרה חוק מפרק A או חוק 15 או 16. חוק חדש זה נדרש לאור שנוי המבוא לפרק C הקובע שחוקי פרקים A +B בתוקף ונוצר הצורך לזכות את המפרשית הפנימית או המפרשית הנמצאת בברור מלפנים שלא קיבלו "מקום בסימון".
 
סעיף 19 – מקום לעבור מכשול
19.1 מתי חוק 19 חל
חוק 19 חל בין מפרשיות במכשול למעט כאשר הוא גם סימון שהמפרשיות נדרשות לעזוב על אותו צד. בכל אופן, במכשול מתמשך, חוק 19 חל תמיד וחוק 18 לא חל תמיד.
 
19.2 מתן מקום במכשול
(a) מפרשית בעלת זכות דרך רשאית לבחור לעבור מכשול על כל צד.
(b) כאשר מפרשיות בחפוי, המפרשית החיצונית תיתן למפרשית הפנימית מקום בינה לבין המכשול, אלא אם לא יכלה לעשות כך מהרגע שהחפוי החל.
(c) בזמן שמפרשיות עוברות מכשול מתמשך, אם מפרשית שהייתה בברור מאחור ונדרשה לפנות דרך הופכת להיות בחפוי בין המפרשית האחרת והמכשול, וברגע שהחפוי מתחיל, אין לה מקום לעבור בינם, היא אינה זכאית למקום בכפוף לחוק ( (b 19.2. בזמן שהמפרשיות נשארות בחפוי, היא תפנה דרך וחוקים 10 ו- 11 אינם חלים.
 
חוק חדש לאור ההפרדה בין הקפת סימונים ומכשולים. אין יותר "אזור" במכשולים. בהגדרת "מכשול" נרשם השנוי הבא:- כלי שיט בתנועה, כולל מפרשית מתחרה, אינם אף פעם מכשול מתמשך. יש לשים לב שבמכשול יש לתת "מקום" ולא "מקום בסימון".
כיום חוקים אלו הינם הבסיס לכל תחרות השיט בעולם. מומלץ לזכור ולשנן את עיקרם לפני התחרות הבאה בה אתם משתתפים. בהצלחה!