הודעה למשיטים 0492022 - מועדי ואתרי בדיקות כושר שייט לשנת 2023