הודעה למשיטים 0472022 - סגירת אצבע עגינה מספר 3 (מרינה אילת)