הודעה למשיטים 0452022 - אליפות עולם במפרשיות מדגם 470