הודעה למשיטים 0442022 - המלצה להגנה בפני שיבושי GNSS במרחב הימי