הודעה למשיטים 0402022 - סגירת המזח הפנימי במרינה המסחרית באילת