הודעה למשיטים 0382022 - סגירת שטח בכנרת לחיפוש אחר נעדר