הודעה למשיטים 0362022 - ביצוע סקר קרקעית ים מול חופי תא