הודעה למשיטים 0342022 -ריענון סדרי כניסה ויציאה של כלי שייט שאינו עוגן במעגנה דרך קבע מהמרינות מעגנות