הודעה למשיטים 0312022- תקנות בדבר אזור סגור אסדת כריש