הודעה למשיטים 0302021 - הצבת מצופים ימיים שטח אש 603 - רפאל