הודעה למשיטים 0272022 - עדכון אזהרת ניווט מרינה אשקלון