הודעה למשיטים 0262022 -הודעה למשיטים 0262022 - עמדה חדשה לבדיקת כלי שייט קטנים במרכז הארץ