הודעה למשיטים 0242022 - צליחת הכנרת נשים למען ילדים מיוחדים בסדנת שילוב