הודעה למשיטים 0232021 - תחרות גלישת רוח - RWA - טבריה 21-25.06