הודעה למשיטים 0222022 - אזהרת ניווט מגדלור סטלה (חיפה)