הודעה למשיטים 0212022 - שינויים במועדי כושר שייט - נמל יפו