הודעה למשיטים 0192022 - אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסר