הודעה למשיטים 0172019 - מדידות ימיות מול חוף פלמחים עד אשדוד