הודעה למשיטים 0162022 - העברת פעילות בדיקות כושר שיט מנמל טבריה לנמל עין גב