הודעה למשיטים 0152023 - שינויים בבדיקות כושר שייט בנמל עכו