הודעה למשיטים 0152021 - מדידות ימיות במפרץ חיפה - 2021