הודעה למשיטים 0142023 - העברת בדיקות כושר שייט מעין גב למזח הדייגים בטבריה