הודעה למשיטים 0132021 - משחה אחים לחיים 2021 בפלמחים