הודעה למשיטים 0122023 - ריענון הנחיות לכלי שייט בכנרת