הודעה למשיטים 0112021 - אזורים אסורים לדיג בים כנרת - שטח הבטיחה