הודעה למשיטים 0082023 - שינויים במועדי בדיקת כושר שייט בעין גב