הודעה למשיטים 0062023- שינויים בפעילות מרינה שביט (קישון)