הודעה למשיטים 0032022 - דיווח על כניסהיציאה של כלי שייט במעבר בינל