כחול 73 - ינואר 2018
שנה חדשה / גליון חדש עם כתבות מחממות לחורף! 
שיוט גל 2010

סינדרום בפיקוד שמשון פרמינגר

קראקריה

צוות סלונה 1

צוות הגוסט בפיקוד בועז אביב

סירת השיפוט

מנחם ים שחור

מנחם ים שחור וים גל, נכדתו של יהודה גל

גיורא קדר
© כל הזכויות שמורות | טלפון: 03-6950950 | פקס: 03-6957282
<