כחול 73 - ינואר 2018
שנה חדשה / גליון חדש עם כתבות מחממות לחורף! 
ביקור ביאכטה איזמרדלה בחיפה
צילום - גדעון גולן

© כל הזכויות שמורות | טלפון: 03-6950950 | פקס: 03-6957282
<