כחול 78 - אפריל 2019
גליון אפריל 2019 - אביב!
יעדי הפלגות קיץ 2019
אופטימיסטים - מפליגים לאליפות העולם 
דף הבית > חדשות הים > חדשות הים 2006 > פגיעה ביאכטה בזמן מלחמה
פגיעה ביאכטה בזמן מלחמה
מספר דברים שחשוב לדעת
בעקבות המצב הביטחוני בגבול הצפון מצאנו לנכון לרכז מספר נקודות העוסקות בהיפגעות יאכטה עקב נפילת רקטה.
לעניין נזק ליאכטה כתוצאה מפעולות איבה יש לעשות שתי הבחנות:
יאכטה הרשומה בדגל ישראלי לעומת יאכטה העוגנת בישראל ורשומה בדגל זר (ואין לה שום חיבור לתושב או אזרח ישראלי. חיבור יכול להיות ע"י החכרת היאכטה לאזרח ישראל, הסמכת היאכטה על ידי שר האוצר שפעולתה משמשת לטובת המדינה וכו’.). במצב של פגיעה ביאכטה העוגנת בשטח מדינת ישראל ביטוח מס רכוש מכסה את הנזק שנגרם ליאכטה. אולם, ביאכטה הרשומה בדגל זר ונמצאת בבעלות חברה זרה יתכן ומס רכוש לא יאות לקבל את דרישת הפיצויים.
יתכן ועיקר בעיית הפיצוי טמונה בקרב כלי השיט המסחריים. יש לזכור כי החוק אינו נכתב ליאכטות שהינן כלי שיט שמיועד להנאה אלא על בעלי אוניות המטען הפוקדים את נמלי ישראל. לכן, מתן פיצוי לכלי שיט מסחרי שאינו יאכטה יתכן במידה וכלי השיט (יאכטה) בוטח מבעוד מועד על ידי חברת ביטוח שבהסדר עם מס רכוש. הסדר זה אינו אטרקטיבי ליאכטות בשל העלות הגבוהה יחסית הטמונה בו.
על מנת לוודא כי נזק עתידי ליאכטה יכוסה על ידי מס רכוש מומלץ:
1. לוודא כי היאכטה רשומה כחוק במנהל כלי השיט הישראלי או הינה בעלת היתר שהייה בישראל.
2. לוודא כי בידיך דו"ח שמאי או סקר ליאכטה המפרט מצבה ושווויה של היאכטה.
3. הכנת רשימת ציוד של כל הנמצא ביאכטה.
4. במידה והינך בעליה של יאכטה שאינה רשומה במרשם כלי השיט הישראלים: עליך להוכיח כי הינך מחובר בקשר כל שהוא ליאכטה. לדוגמא: הצהרת בעלות החתומה על ידי עורך דין.
חוק מס רכוש חל גם על נזק שנגרם ליאכטה ישראלית העוגנת מחוץ למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל. אולם, הוא חל רק כלפי יאכטה הרשומה במרשם כלי השיט הישראלי ולא על יאכטה שאינה רשומה בישראל גם אם בעליה ישראליים.
החומר הרלוונטי נמצא בסעיפים 36 ו- 38א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א – 1961 וכן בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נזק חוץ ישראל) התשמ"ב-1982 ומומלץ לעיין בו.
לשמחתנו עדיין לא נפגעה יאכטה או כלי שיט כלשהוא ובית המשפט לא נדרש לדון בסוגיה שכזו ונקווה שכך ישאר!

אין לראות ברשימה זו משום יעוץ או תחליף ליעוץ משפטי!
תגובות
שם הכותב
כותרת

טוען תגובות..
© כל הזכויות שמורות | טלפון: 03-6950950 | פקס: 03-6957282
<